fbpx
 

Diari Creatiu

Troba el tresor que hi ha en tu.

Diari Creatiu

initial image

Acostumem a utilitzar el Diari Personal com un registre dels pensaments i sentiments més interns, com una manera de dialogar amb un mateix. Amb el Diari Creatiu, s’exposen una sèrie d’eines i tècniques que permeten realitzar un treball de coneixement personal amb més profunditat, obrin poc a poc la porta de la creativitat i del subconscient.

 

El Diari Creatiu em permet expressar sentiments i pensaments, jugar amb nous mitjans d’expressió, endreçar experiències aparentment casuals, prendre decisions més conscientment, enriquir la relació amb mi mateix i els demés, definir, e introduir canvis i trobar un significat més profund a la meva vida.

Dins del desenvolupament personal i el procés terapèutic, independentment del tipus de teràpia que estigui realitzant, mantenir un diari escrit del propi procés es vital per poder anar fixant la part cognitiva, que per altra banda, sense el mateix, el temps esborra àvidament.

 

El Diari Creatiu, és també, una eina que complementa la recerca i treball personal, i que focalitza en el present en els nivells sensorial, emocional i cognitiu; completant, obrin i abastant encara, més profundament i permetent un registre no només escrit si no també visual i emocional.

Tenint en compte que no és un mètode tancat, si no un apropament a l’experimentació, la proposta és utilitzar el Diari com un lloc on expressar-me i poder canalitzar tot el meu mon interior de manera tangible, convertint-se les pàgines en un mirall que mostra un reflex de mi, molt mes clar.

 

El treball es pot realitzar tant si ja s’està en un procés terapèutic como si no i tant en format individual com en format grupal. En el format individual, la duració es de 50 minuts la sessió, poden allargar-se si el moment o requereix. En el format grupal, la durada de les sessions serà de hora i mitja en endavant, depenent del nombre del grup.

quins  són els beneficis? 

Fomenta l’expressió de sentiments i pensaments.

Em permetrà jugar amb nous mitjans d’expressió.

M’ajudarà a ordenar les experiències, aparentment casuals, de la meva vida.

M’ajudarà a prendre decisions més conscientment.

M’ajudarà a definir i introduir canvis en la meva vida.

Obtindré una visió més clara de quin és el meu potencial creatiu i com utilitzar-lo.

Fer front a bloquejos creatius i a patrons negatius.

Enriquir la relació amb mi mateix i els altres.

Trobar un significar més profund a la meva vida.

a qui va dirigit? 

A tota persona amb o sense experiència en expressió, que desitgi realitzar un procés d'auto-coneixement i creixement personal a través del Diari Personal, o que necessiti ampliar les eïnes en el propi procés.

A tot aquell que vulgui despertar la consciència sensorial, l'expressió emocional i la exploració creativa.

Si et trobes en un moment crític de la teva vida i necessites ordenar idees i pensaments, tot expressant les teves emocions.

Si desitges realitzar un treball d'exploració de tu mateix i de com et relaciones amb els demes.

Si tens conflictes emocionals del passat no resolts que t'impedeixen avançar.

Si desitges un espai per a tu des d'on endreçar la teva vida.

DESENVOLUPAMENT Personal ✷ Expressió Emocional ✷ PORS BLOQUEJOS ✷ Traumes del Passat ESTRÈS ✷ ANSIETAT ✷ CONFLICTES ✷ Angoixes ✷ Necessitats  ✷ Autoconeixement i Creixement Personal Frustracions ✷ Anels i  Somnis ✷ exploració CREATIVA ✷ consciència sensorial Relacions personals e interpersonals

Individual

Realitzant un procés terapèutic, adquireixo mes capacitat de contacte amb mi i aprenc a reconèixer les meves necessitats.

Parella

La teràpia de parella consisteix en un procés d’ajuda a una parella amb dificultats en la seva relació.

Art i Teràpia

L’Art i la Teràpia com a mitjà d’expressió artística i creativitat posada al servei del auto-descobriment i treball personal.

Gestalt Grupal

Utilitzem el grup com a eina per experimentar que vivim la vida en relació constant i explorar les pròpies dificultats.

Entre Homes

Un espai obert de recolzament on compartir i constrastar tot allò que ens passa amb el fet de ser homes.

Primera visita gratuïta i sense compromís.