fbpx

Avís Legal

Aquest lloc web ha estat creat per @Retrobar·te.

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents:

TERMES I CONDICIONS D’ÚS:

1/  DISPOSICIONS GENERALS.  www.retrobarte.com és una pàgina web té com a finalitat oferir informació als seus usuaris sobre els serveis que s’ofereixen de serveis terapèutics i activitats de creixement personal. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre @Retrobar·te i l’usuari. Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on aquests continguts no es trobin autoritzats. @Retrobar·te es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís.

 

2/ SERVEIS I CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB. @Retrobar·te no controla la utilització que d’aquesta pàgina web i dels seus continguts i serveis fan els seus usuaris, de manera que l’usuari es compromet a utilitzar els serveis oferts per aquesta pàgina web, de conformitat amb la llei, els presents termes i condicions d’ús i a les normes de bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades. A conseqüència d’això @Retrobar·te no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la incorrecta, inadequada o inadequada utilització que els usuaris realitzin del present pàgina web o dels seus serveis.

@Retrobar·te no és responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat de la pàgina web o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les diferents pàgines web enllaçades o aquelles des de les que es presten determinats serveis. @Retrobar·te no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web estigui lliure d’error o no causi cap dany.

A més, @Retrobar·te no controla, ni garanteix l’absència de virus informàtics, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el sistema informàtic dels usuaris de la pàgina web. Els continguts inclosos en la pàgina web provenen d’elaboració pròpia o de tercers.

En raó d’aquesta circumstància @Retrobar·te no garanteix la total exactitud dels continguts, tot i que els seus millors esforços en aquest sentit. @Retrobar·te posa a disposició dels usuaris enllaços electrònics (links), que permeten l’accés a pàgines web gestionades per tercers. @Retrobar·te no exerceix cap titularitat ni control sobre els mateixos, limitant-se a facilitar als usuaris l’accés als continguts als quals es dirigeixi a través de l’enllaç.
@Retrobar·te no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis disponibles a les pàgines web enllaçades, i per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines web o llocs web, ni sobre els productes i serveis en elles disponibles.

3/ PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Aquest lloc web i els continguts que alberga (disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials, denominacions, altres signes distintius o links de tercers, etc.) estan subjectes a la protecció establerta en la legislació vigent de propietat intel·lectual i industrial. L’accés als serveis de @Retrobar·te no suposa la cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret de reproducció, transformació, comunicació pública o distribució d’aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de @Retrobar·te o del tercer titular dels drets afectats.

4/ JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE. @Retrobar·te i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls se sotmeten, quant als termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web i totes les relacions que poguessin derivar-se, al que disposa la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o la utilització d’aquesta pàgina web se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya), llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur. @Retrobar·te, Espanya.

Tots els drets reservats.